Hiển thị 1–12 của 29 kết quả

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Bộ kiểm soát ra vào độc lập: DS-K1T801(E)/(M)

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Bộ kiểm soát ra vào độc lập: DS-K1T802(E)/(M)

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Bộ kiểm soát vào ra: DS-K2801 & DS-K2802 & DS-K2804

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công bằng vân tay: ZKTECO – LX50

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay : ZKTeco – K21

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + KHUÔN MẶT: ZKTeco MB20+ID

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + KHUÔN MẶT: ZKTeco MB20+ID

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + KHUÔN MẶT: ZKTeco MB200-ID

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay: DS-K1A802EF-B

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay: DS-K1A802F-1

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY: F18-ID

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay: ZKTeco – D1