Hiển thị 13–24 của 31 kết quả

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY: F18-ID

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay: ZKTeco – D1

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay: ZKTeco – D2

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công vân tay/khuôn mặt: ZKTeco – G3

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

Máy chấm công: SILKFP – 101 TA/ID

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK DS-K2M060

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK đầu đọc thẻ: DS-K1801E

850,000

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK đầu đọc thẻ: DS-K1801M

1,000,000

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK đầu đọc thẻ: DS-K1801MK

1,080,000

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK đầu đọc thẻ: DS-K1802E & DS-K1802M

850,000

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK đầu đọc thẻ: DS-K1802EK & DS-K1802MK

1,150,000

7/ Kiểm Soát Vào Ra-ACCESS CONTROL

PK đầu đọc thẻDS-K1801EK

920,000