Bộ kiểm soát ra vào độc lập: DS-K1T801(E)/(M)

DS-K1T801E: Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ EM.

DS-K1T801M: Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ Mifare.

Bảo hành: 12 tháng