Bộ kiểm soát ra vào độc lập: DS-K1T802(E)/(M)

DS-K1T802E: Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ EM, có màn hình 

DS-K1T802M: Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ Mifare, có màn hình 

Bảo hành: 12 tháng