ĐẦU GHI NVR 4K: DS-9632NI-I16 & DS-9664NI-I16 & DS-96128NI-I16 & DS-96256NI-I16

DS-9632NI-I16: Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh.

DS-9664NI-I16: Đầu ghi hình Ultra HD 4K 64 kênh.

DS-96128NI-I16: Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp.

DS-96256NI-I16: Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp.

Bảo hành: 24 tháng