HDSD CHIA SẼ CAMERA EZVIZ CHO BẠN BÈ & NGƯỜI THÂN

Cách chia sẻ Camera EZVIZ cho bạn bè hoặc người thân khác

Bước 1 : Đầu tiên ta phải sử dụng máy tính và vào địa chỉ www.ezvizlife.com

Bước 2 : Ta chọn Cloud Sign In

Bước 3 : đăng nhập vào tài khoản EZVIZ

Bước 4 : Sau khi đăng nhập vào tài khoản ta chọn vào mục System Management

Bước 5 : Ta chọn vào mục Friend Managerment và bấm vào Add Friends

Bước 6 : Ta điền thông tin tài khoản EZVIZ của bạn bè hay người thân mình muốn chia sẻ

Bước 7 : Ta chọn thiết bị mà mình muốn chia sẻ

Bước 8 : Ta chọn thời gian mà mình muốn chia sẻ

Bước 9 : Ta chọn mục cho phép quyền được xem trực tiếp, xem lại, đàm thoại 2 chiều, báo động …

Bước 10 : Tài khoản được chia sẻ sẽ nhận thông báo và đồng ý thì có thể xem được Camera EZVIZ

Trên giao diên này cũng cho phép ta xóa không chia sẻ camera nữa.