INVERTER HÒA LƯỚI 1 PHA 5KW KACO BLUEPLANET 5.0 TL1

Liên hệ

  • BLUEPLANET 5.0 TL1
  • Kích thước: 560 x 367 x 227 mm
  • Trọng lượng: 18kg