KHÓA CỬA VÂN TAY BOSCH ID30B

Liên hệ

– 4 cách mở khóa: Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa khóa cơ
– Hỗ trợ: Tích hợp 100 vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã và 2
chìa khóa cơ.

 

Danh mục: