INVERTER ABB 1 PHA 6KW

Liên hệ

  • INVERTER ABB 1 PHA 6KW
  • Kích thước: 180 x 553 x 418 mm
  • Trọng lượng: 20,5kg